Jobber

Du kan ha inntil tre ulike jobber samtidig.

/jobs browse – Åpner en oversikt over de ulike jobbene vi har på serveren.

/jobs join [navn på jobben] – Lar deg bli med i den nevnte jobben.

/jobs leave [navn på jobben] – Lar deg forlate den nevnte jobben.

/jobs info – Gir deg informasjon om jobbene.

/jobs top – Gir deg en oversikt over spillerne med det høyeste nivået i jobbene.

/jobs limit – Viser hvor lenge det er igjen til du kan tjene penger.

Skroll til toppen