Nyttige kommandoer for spillere

Hva gjøres?

Kommando

Forklaring

Vedvarende kommando

/cpersist eller /gjenta

Toggler på/av cpersist som gjør at man gjentar en kommando som omhandler kister osv. (Eksempelvis /unlock, /hopper, /cmodify)

Aktivere hoppere

/hopper

Må klikke på det som går inn i og ut av hopperen

Privat melding

/msg <navn>
/tell <navn>

Skriver melding til en spiller

/r

Svarer siste

Teleportere

/tpa <spiller>

Teleport-ask –  altså spørre om å teleportere til

/tpahere <spiller>

Spørre om andre teleporterer til deg

Homes

/sethome <hjemnavn>

Sette et hjem

/delhome <hjemnavn>

Slette et hjem

/home hjemnavn

Teleportere til et hjem

Butikker

/warp <warpnavn>

For å teleportere til en spillerbutikk

/ah

For å se auksjonshuset

/ah sell <pris>

For å selge ting på ah. Hold Item(og mengde items du ønsker å selge)

Kistebutikk

Plasser skilt på en kiste du har lagt minst en av et item i. Kun en type item pr. kiste

Skriv på linjene

Linje 1: IKKE skriv, her kommer navnet ditt

Linje 2: Hvor mange du selger pr. klikk

Linje 3: B <pris> : S <pris> (man kan skrive bare en av dem også, eller S free

Linje 4: Spørsmålstegn – her kommer automatisk det du har lagt i kista

Claime/dele

Lurer du på hvordan du claimer? Se egen video om claiming.

/kit claim

Få gullspade for å claime

/claim

Claimer et lite område akkurat rundt der du står. For å se om noe er claimet, høyreklikk på blokker med en pinne.

/unclaim
/abandonclaim

Sletter claimen du står i
Tips: Om du står utenfor en claim, gjelder kommandoene trust/untrust for alle dine claims

/abandonallclaims

Sletter alle dine claims

/claimlist

Lister opp koordinater på alle dine claims

/trust <spiller>

Gir en spiller tillatelse til å bygge i claimen

/untrust <spiller>

Fjerner tillatelse til å bygge i claimen

/trustlist

Hvem som har tillatelser i claimen du står i

/accesstrust <spiller>

Gir spilleren tilgang på knapper, spaker og senger

/permissiontrust <navn>

Gir spilleren mulighet til å truste andre spillere på samme nivå som en selv er.

/givepet <navn>

Gir et temmet dyr til en annen spiller

Kister (og dører etc)

/lock og /unlock

Låser og åpner kister

/cdonation

Lager en kiste andre kan legge i, men ikke ta ut

/cinfo

Hvem eier en kiste?

/cpassword

Passordbeskytte

/cmodify <spillernavn>
/delkiste <spillernavn>

Dele med andre

/containertrust <spiller>

Knapper, spaker, senger, craftingutstyr, kister, shulker boxes og dyr.

Jobber

/jobs browse

Viser jobber

/jobs join <jobbnavn>

Lar deg ta en jobb (du kan ha tre)

/jobs leave <jobbnavn>

Forlater en jobb

/jobs info

Gir deg informasjon om jobber

/jobs top

Lister opp de som leder i de ulike jobbene

/jobs limit

Viser hvor lenge det er til du kan tjene penger igjen

Towny

 

FOR FLERE TOWNYCOMMANDS SAMT PRISER PÅ TING SJEKK EGEN TOWNYGUIDE.

/town new <bynavn>

Lager en by

/town

Sjekker statusen på byen din

/town invite <navn>

Inviterer en spiller til byen

/town accept eller /town deny

Aksepterer eller avslår forespørsel om å bli med

/town join <bynavn>

Blir med i en by som er åpen for alle

/town leave

Forlater byen

/town spawn

 

/town kick

Kicker en spiller fra byen

/town claim

Claimer chunken du står i (tips: Alt+F3)

/town deposit

Setter penger inn i bybanken

/town withdraw

Tar penger ut av bybanken

/plot set type

Endrer plot på byen

/town buy bonus

Kjøper ekstra claimblocks til byen

/plot fs <pris>

Setter pris på ploten du står i

/plot claim

Claimer ploten du står i

/town rank add <navn>

Gir en spiller rank i byen

Fly (midlertidig)

/tf

Toggler av og på flymodus

/tf send <navn> <sekunder>

Gir en annen spiller flytid

/tf bal

Viser hvor mye flytid du ha

/tf help

Viser tempfly-kommandoer

Sitte/ligge

/gsit

Mange underkommandoer som kommer opp

/sit

Sitter

/lay

Ligger

/crawl

Ligger på magen, kan flytte seg

Featherboard (det med jobber og penger etc)

/fb toggle

Skrur av og på Featherboard.

Spillerhode

/skull <spillernavn>

Kjøpe et hode. Ha det i hånda. Skrive kommandoen. Du kan også kjøpe kule hoder i hodebutikken i spawn!

Skroll til toppen