Nyttige kommandoer for spillere

Hva gjøres?

Kommando

Forklaring

Vedvarende kommando

/cpersist

/gjenta

Toggler på/av cpersist som gjør at man gjentar en kommando som omhandler kister osv. (Eksempelvis /unlock, /hopper, /cmodify)

Aktivere hoppere

/hopper

Må klikke på det som går inn i og ut av hopperen

Privat melding

/msg <navn>

/tell <navn>

/r

Skriver melding til en spiller

Samme som over ^

Svarer siste

Teleportere

/tpa <spiller>

/tpahere <spiller>

Teleport-ask –  altså spørre om å teleportere til eller at andre teleporterer til deg

Homes

/sethome <hjemnavn>

/delhome <hjemnavn>

/home hjemnavn

Sette et hjem

Slette et hjem

Teleportere til et hjem

Butikker

/warp <warpnavn>

/ah
/ah sell <pris>

For å teleportere til en spillerbutikk.

For å se auksjonshuset.

For å selge ting på ah. Hold Item(og mengde items du ønsker å selge)

Claim

/kit claim

/claim

Få gullspade til å claime.

Claimer et lite område akkurat rundt der du står. For å se om noe er claimet, høyreklikk på blokker med en pinne.

Kister (og dører etc)

/lock og /unlock

/cdonation

/cinfo

/cpassword

/cmodify <spillernavn>
/delkiste <spillernavn>

Låser og åpner kister

Lager en kiste andre kan legge i, men ikke ta ut Hvem eier en kiste?

Passordbeskytte

Dele med andre

^

Claime/dele

/claim

/unclaim

/abandonclaim

/abandonallclaims

/claimlist

/trust <spiller>

 

/untrust <spiller>

 

 

 

/trustlist

/accesstrust <spiller>

 

/containertrust <spiller>

 

 

 

/permissiontrust <navn>

 

/givepet <navn>

 

Lurer du på hvordan du claimer? Se egen video om claiming.

Gir deg gullspade så du kan claime et område

Sletter claimen du står i

Sletter claimen du står i

Sletter alle dine claims

Lister opp koordinater på alle dine claims

Gir en spiller tillatelse til å bygge i claimen

Fjerner tillatelse til å bygge i claimen

Tips: Om du står utenfor en claim, gjelder kommandoene trust/untrust for alle dine claims

Hvem som har tillatelser i claimen du står i

Gir spilleren tilgang på knapper, spaker og senger.

Knapper, spaker, senger, craftingutstyr, kister, shulker boxes og dyr.

 

Gir spilleren mulighet til å truste andre spillere på samme nivå som en selv er.

 

Gir et temmet dyr til en annen spiller

Jobber

/jobs browse

/jobs join <jobbnavn>

/jobs leave <jobbnavn>

/jobs info

/jobs top

/jobs limit

Viser jobber

Lar deg ta en jobb (du kan ha tre)

Forlater en jobb

Gir deg informasjon om jobber

Lister opp de som leder i de ulike jobbene

Viser hvor lenge det er til du kan tjene penger igjen

Towny

/town new <bynavn>

/town

/town invite <navn>

/town accept eller /town deny

/town join <bynavn>

/town leave

/town spawn

/town kick

/town claim

/town deposit

/town withdraw

/plot set type

/town buy bonus

/town join /town leave

/plot fs <pris>

/plot claim

 

/town rank add <navn>

 

FOR FLERE TOWNYCOMMANDS SAMT PRISER PÅ TING SJEKK EGEN TOWNYGUIDE.

Lager en by

Sjekker statusen på byen din

Inviterer en spiller til byen

Aksepterer eller avslår forespørsel om å bli med

Blir med i en by som er åpen for alle

Forlater byen

 

Kicker en spiller fra byen

Claimer chunken du står i (tips: Alt+F3)

Setter penger inn i bybanken

Tar penger ut av bybanken

Endrer plot på byen

Kjøper ekstra claimblocks til byen

Bli med i eller forlat en by

Setter pris på ploten du står i

Claimer ploten du står i

 

Gir en spiller rank i byen

Kistebutikk

Plasser skilt på en kiste du har lagt minst en av et item i. Kun en type item pr. kiste

Skriv på linjene

Linje 1: IKKE skriv, her kommer navnet ditt

Linje 2: Hvor mange du selger pr. klikk

Linje 3: B <pris> : S <pris> (man kan skrive bare en av dem også, eller S free

Linje 4: Spørsmålstegn – her kommer automatisk det du har lagt i kista

Fly (midlertidig)

/tf

/tf send <navn> <sekunder>

/tf bal

/tf help

Toggler av og på flymodus

Gir en annen spiller flytid

 

Viser hvor mye flytid du har

Viser tempfly-kommandoer

Sitte/ligge

/gsit

/sit

/lay

/crawl

Mange underkommandoer som kommer opp

Sitter

Ligger

Ligger på magen

Featherboard

/fb toggle

Skrur av og på Featherboard.

Spillerhode

/skull <spillernavn>

 

Kjøpe et hode. Ha det i hånda. Skrive kommandoen. Du kan også kjøpe kule hoder i hodebutikken i spawn!

Skroll til toppen