Kjøp og salg

Kistebutikker – kjøp og selg varer med andre spillere

 • For å kjøpe fra en butikk, høyreklikker du på skiltet.
 • For å selge til en butikk, venstreklikker du på skiltet.

Hvis du ønsker å lage en kistebutikk, gjør du følgende:

 1. Sett ut en kiste MED minst en ting av det du skal selge
 2. Sett ut et skilt enten på, over eller under kista
 3. Følgende skrives på skiltet:
 • Første linje erstattes automatisk med brukernavn, ikke skriv noe her
 • Andre linje skriver du antallet du ønsker å kjøpe/selge
 • Tredje linje skriver du prisen for å kjøpe/selge. Disse tallene kan være ulike.
  Skriv B for kjøp (buy) og S for salg (sell). Dersom du inkluderer både kjøp og salg på samme kiste, må du skille på de to med et kolon :
 • Fjerde linje sier noe om hva som kan kjøpes/selges i kista. Denne fylles ut automatisk ved at du skriver ? Dersom du ikke har noe i kista når du skriver spørsmålstegnet, må du høyreklikke på skiltet med itemet i hånda.

Du kan bruke kommandoen /cstoggle for å skru av/på varslinger for kjøp/salg i kistebutikkene dine. 

Auksjonshuset

 • Du kan selge ting på serverens auksjonshus. Dette kan du få opp ved å skrive /ah. Høyreklikk på itemet du vil kjøpe og bekreft kjøpet ved å trykke på en av de grønne feltene.
 • For å selge items på auksjonshuset, bruker du kommandoen /ah sell [pris], mens du holder itemet du vil selge i hånda.

Warper
Dersom du ønsker at spillere skal kunne teleportere til kistebutikken din, uten at du selv er online, kan du søke om en warp til butikken din. Følgende kriterier gjelder:

 • Ingame: Må ha minst 10 aktive kistebutikker. Dette vil si at kistene må inneholde items, og at skiltene må funke til kjøp/salg.
 • Ingame: Må være claimet
 • Discord: send en melding med:
  – Navn på butikken din
  – B
  rukernavnet ditt på Minecraft
  – Koordinater til der du ønsker at spillerne skal teleportere
  – Hvilken blokk du vil ha i en visningsmeny
  – Hva butikken selger
  – Bilde av butikken
 • Hvis du ikke har Discord: kontakt gjerne en av våre stabmedlemmer, eller få en medspiller til å søke for deg

Skroll til toppen